fyzioterapie


Individuální fyzioterapie v rozsahu 30 min. 

300 Kč

Individuální fyzioterapie v rozsahu 60 min. 

500 Kč

Kineziotaping

aplikace tejpu v rámci fyzioterapie: zdarma

tejp pro kineziotaping: 1cm /1,- Kč

100 Kč

Ceník platný od 1. 11. 2016

Objednejte si termín terapie