fyzioterapie


Individuální fyzioterapie v rozsahu 30 min. 

450 Kč

Individuální fyzioterapie v rozsahu 50 min. 

700 Kč

Kineziotaping

aplikace tejpu v rámci fyzioterapie: zdarma

tejp pro kineziotaping: 1cm /1,- Kč

200 Kč

Ceník platný od 01. 01. 2022

Objednejte si termín terapie